Как да разрешим екологичен проблем разсъждавахме с 24-ма ученици и учители от 8 училища от Западна България миналата седмица. В самия край на междусрочната ученическа ваканция, на 5 февруари, Фондация „ЕкоОбщност“ проведе обучение „Решаване на екологичен проблем. Методи за организиране на инициатива”. То се състоя във „Венус конферентен център“ в София. Заедно с учениците и учители от Берковица, Враца, Кюстендил, Ноевци, Перник и Сливница играхме и дискутирахме върху екологичните проблеми в населените места и около тях.

Обучението беше насочено основно към учениците, като имаше за цел да повиши техните познания относно това, кои са отговорните институции в населените им места за опазване на околната среда, както и да повиши уменията им за работа в екип . Сформирахме три отбора, които дефинираха реални проблеми проблеми на средата в темите „въздух”, „гори”, „води”, а след това предложиха и подходи за тяхното преодоляване при предварително зададена от обучителите проектна рамка – време за изпълнение, ресурси, бюджет. Младите граждани разиграха и ролева игра, в която зададохме конкретни казуси със замесени заинтересовани страни, в чиито роли те трябваше да се поставят и да защитават съответните интереси и гледни точки. Те вложиха всичките си познания по темата и актьорски умения, като успяха да развелесят значително публиката си в лицето на останалите отбори, учители и организатори.

Всички учатсници получиха удостоверения за преминатото обучение, както и награди: тениски, стикери, брошури.

Обучението беше организирано като част от изпълнението на проект „Климатът зависи от нас – засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в Западна България”, реализирано с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Проект „Климатът зависи от нас – засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в Западна България” реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Loading