Вековните дървета говорят

Вековните дървета говорят

Вековните дървета са удивителна част от природата и от градския пейзаж. Тук ще намерите различни наръчници и полезни сведения за тяхната ценност и значение и как можем да ги опазим....
Дунавски пакет

Дунавски пакет

„Дунавският пакет” е изчерпателно образователно помагало, предлагащо вълнуващи, полезни и богати на информация материали за учители и ученици на възраст от осем до четиринадесет години. То мотивира да се научи повече за Дунав и неговите притоци и да ...
Зелени коридори

Зелени коридори

Справочни и информационни материали за зелен туризъм и немоторизирано придвижване.
Сборник с добри практики на НПО

Сборник с добри практики на НПО

Настоящият сборник има за цел да популяризира сред заинтересовани неправителствени организации, институции, бизнес организации и граждани резултатите от проектите, реализирани в рамките на Фонд за подкрепа на НПО....
Форум за проблемите с трафика като фактор за замърсяването в София

Форум за проблемите с трафика като фактор за замърсяването в София

Презентации от Форум за проблемите с трафика като фактор за замърсяването в София, проведен на 16 април 2015 г. в Център за култура и дебат „Червената къща“....

 1,300 посещения