Дунавският пакет” е изчерпателно образователно помагало, предлагащо вълнуващи, полезни и богати на информация материали за учители и ученици на възраст от осем до четиринадесет години. То мотивира да се научи повече за Дунав и неговите притоци и да се изследват общите черти и обединяващи връзки на региона.

„Дунавският пакет” е разработен в рамките на сътрудничеството между Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД), „Кока-Кола Къмпани” и „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани”, наречено „Партньорство за Зелен Дунав”, след поредица от работни срещи с представители на министерствата на Дунавските държави. Прототипът на „Дунавския пакет” е разработен и приложен първо в Австрия през есента на 2006 г.

Повече за инициативата можете да научите на www.danubebox.org.

Преводът, адаптацията и приложението на българската версия на помагалото са плод на усилията и сътрудничеството на фондация „ЕкоОбщност”, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани”, Международната комисия за опазване на река Дунав, представители на образователната система в България и Министерство на околната среда и водите.

 

Материали за изтегляне

„Дунавският пакет” предоставя знания, идеи, екологични умения и материали с цел да предложи един всеобхватен подход към обучението. Той включва наръчник на учителя (306 страници), карта (плакат) на Дунавския басейн и тесте с образователни карти за игра.

Наръчник

Наръчникът е основната част на „Дунавския пакет”. Той се състои от шест раздела, като материалът е представен под формата на отделни модули. Според желанията и нуждите ви можете да използвате даден модул или част от него само за конкретен урок или да представите няколко модула последователно. Дейностите могат да бъдат адаптирани към нуждите на даден клас или група. Последователността на описаните дейности може да се приспособи към спецификата на преподаване.

Всеки раздел съдържа по няколко свързани теми (модули), състоящи се от:

  • кратко въведение в темата;
  • организационна секция – образователни цели на модула, необходими материали и разпределение за изпълнение на дейностите;
  • подробно описание на дейностите (игри, експерименти, работа по групи, дискусии, извънкласни дейности на открито);
  • общоподготвителна и специфична предварителна информация;
  • работни листове за копиране;
  • една или повече „Дунавски истории”.

 

Съдържание, въведение и предисловие

Раздел 1 – Кръговрат на водата

Раздел 2 – Екосистема на Дунавския басейн

Допълнение към раздел 2: Карти на формирането на Паратетиско море

Раздел 3 – Функции и значение на запазилите естественото си състояние водни обекти

Раздел 4 – Ползване на водата в Дунавския басейн

Раздел 5 – Дунавският басейн  

Допълнение към раздел 5: Карта – Годишни валежи в Дунавския басейн

Допълнение към раздел 5: Карта – Релеф и топография на Дунавския басейн

Раздел 6 – Тясно сътрудничество и устойчиво използване

Приложение – Адаптация на учебното пособие в рамките на задължителната подготовка

Библиография

 

Карта (плакат)

Картата (плакат) представя общ изглед на целия Дунавски басейн. Може да се използва за различни дейности, описани в „Дунавския пакет”.

Плакатът представлява добре разработена географска карта на Дунавския басейн, която ще е от полза във всяка класна стая.

Изтеглете картата и я отпечатайте във формат A3.

 

Карти за игра

Тестето карти „Биоразнообразието по река Дунав” е основано на принципа на традиционните карти за игра, които формират карета от четири карти. Те представят картини, факти и увлекателни детайли за дунавските риби, често срещани птици, насекоми, влечуги, бозайници и растения. Освен за самата игра, може да използвате отделните карти и като модели за рисуване и в игри за отгатване.

Карти за игра „Биоразнообразието по река Дунав”

 

CD

Можете да запишете всички материали на компакт-диск, за да ги използвате лесно в клас или у дома.

Лепенка за компакт диска

 

Loading