Настоящият сборник има за цел да разпространи сред заинтересовани неправителствени организации, институции, бизнес и граждани резултатите от проектите, осъществени в рамките на Фонда за подкрепа на НПО, който е част от изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2004–2009 г.

При поискване, фондация „ЕкоОбщност“ може да предостави безплатно хартиен екземпляр на сборника. Може да заявите такъв, като се свържете с нас, посетите ни на място в офиса (с предварителна уговорка) или ни дадете адрес, на който да ви го изпратим (доставката се поема от получателя).

 

Сборник „Реализирани добри практики в България (2008–2011)“

 

 

 1,088 посещения