Фондация „ЕкоОбщност“ и Асоциация „Български детски младежки парламент“ канят ученици на възраст от 15 до 19 години за участие в Национален ученически форум „Свободата да учиш и да бъдеш активен“, който ще се проведе на 29 и 30 май в гр. София. Целта на форума е да събере младежи от средните училища в цялата страна за обмен на идеи за възможностите за подобряване на училищната среда като място за активно гражданство и участие в живота на училището. Учениците ще споделят идеи и предложения за това как училището да стане място за подготовка за бъдеща реализация, за изграждане на умения за активно гражданство и включване на всеки млад човек, за здравословно израстване и възможности за пълноценно общуване с връстниците.

При интерес попълнете заявката за участие до 22 май 2023 г. в следния формуляр: https://forms.gle/sFJsNCshf4eJ8RMT9.

Събитието е част от дейностите по проект “Да върнем гражданското си пространство! – от местно към европейско ниво”. Той се реализира с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (ФМ на ЕИП и НФМ чрез Фонда за регионално сътрудничество).

Loading