На 30 септември, в рамките на ПриРода Фест, организиран от Коалиция „За да остане природа в България“, фондация “ЕкоОбщност” проведе в парк “Славейкови дъбове” в квартал “Лозенец” в София обучение-представяне на тема “Как да изследваме и опазваме вековните дървета и какви исторически тайни крият“.

Основен лектор в тази среща на мястото, където се е събирал кръгът “Мисъл” в началото на миналия век, беше ланд. архитект Максим Янев, който запозна участниците с методите за изследване състоянието на дървета със специализирана апаратура и чрез оглед на състоянието на дърветата по външни характеристики. Той коментира как благодарение на разположението и разстоянието за развитие на всяко от вековните дъбове, могат да се наблюдават положителни за развитието им промени – напр. посока на развитие и дължина на определени клони; развитието на короната, др.

С томограф и резистограф бе изследван един от дъбовете и резултата от томографа показа много добро състояние и здравина на стъблото, липса на гнилостни процеси.

При оглед с просто око на друг дъб, обаче, бяха установени гъби и гнилостни процеси, откършване на клон (предполагаемо от природно явление – буря или силен вятър), които биха изисквали периодичен преглед и предприемане на мерки за премахването на гъбите, за да не се влоши състоянието на дървото.

Любомира Колчева от Фондация “ЕкоОбщност” разказа за някои от популярните за неспециалисти методи за определяне на възрастта на дърветата, както и приблизителната им височина и с няколко ученици в парка направиха измерване на височината на едно от дърветата.

Присъстващите граждани видяха и Славейковия дъб, който за съжаление, днес е само запазено стъбло от дървото, под което е седял Славейков. Поради допускане на развитие на строителство непосредствено под терена, където се намира, е довело до влошаване на средата и постепенно загиване на дървото. Коментирани бяха от гражданите предложения да се предложи на местната общинска администрация да направи информационна табела, която естетически да бъде съобразена с парковото пространство и историческа ценност и да представя накратко историята на парка и значимостта на вековните дървета – Славейковите дъбове.

Обучението на открито бе част от дейностите, насочени към ангажиране и информиране на гражданите за природни обекти в градската среда и начините на грижа за тях и проследяване на развитието им, както и на взаимодействието на граждани с отговорните за това институции. Те са част от проект “Да върнем гражданското си пространство: от местно към европейско ниво”, финансиран чрез Фонда за регионално сътрудничество от Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.

На 30 септември, в рамките на ПриРода Фест, организиран от Коалиция „За да остане природа в България“, фондация “ЕкоОбщност” проведе в парк “Славейкови дъбове” в квартал “Лозенец” в София обучение-представяне на тема “Как да изследваме и опазваме вековните дървета и какви исторически тайни крият“.

Основен лектор в тази среща на мястото, където се е събирал кръгът “Мисъл” в началото на миналия век, беше ланд. архитект Максим Янев, който запозна участниците с методите за изследване състоянието на дървета със специализирана апаратура и чрез оглед на състоянието на дърветата по външни характеристики. Той коментира как благодарение на разположението и разстоянието за развитие на всяко от вековните дъбове, могат да се наблюдават положителни за развитието им промени – напр. посока на развитие и дължина на определени клони; развитието на короната, др.

С томограф и резистограф бе изследван един от дъбовете и резултата от томографа показа много добро състояние и здравина на стъблото, липса на гнилостни процеси.

При оглед с просто око на друг дъб, обаче, бяха установени гъби и гнилостни процеси, откършване на клон (предполагаемо от природно явление – буря или силен вятър), които биха изисквали периодичен преглед и предприемане на мерки за премахването на гъбите, за да не се влоши състоянието на дървото.

Любомира Колчева от Фондация “ЕкоОбщност” разказа за някои от популярните за неспециалисти методи за определяне на възрастта на дърветата, както и приблизителната им височина и с няколко ученици в парка направиха измерване на височината на едно от дърветата.

Присъстващите граждани видяха и Славейковия дъб, който за съжаление, днес е само запазено стъбло от дървото, под което е седял Славейков. Поради допускане на развитие на строителство непосредствено под терена, където се намира, е довело до влошаване на средата и постепенно загиване на дървото. Коментирани бяха от гражданите предложения да се предложи на местната общинска администрация да направи информационна табела, която естетически да бъде съобразена с парковото пространство и историческа ценност и да представя накратко историята на парка и значимостта на вековните дървета – Славейковите дъбове.

Обучението на открито бе част от дейностите, насочени към ангажиране и информиране на гражданите за природни обекти в градската среда и начините на грижа за тях и проследяване на развитието им, както и на взаимодействието на граждани с отговорните за това институции. Те са част от проект “Да върнем гражданското си пространство: от местно към европейско ниво”, финансиран чрез Фонда за регионално сътрудничество от Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.

На 30 септември, в рамките на ПриРода Фест, организиран от Коалиция „За да остане природа в България“, фондация “ЕкоОбщност” проведе в парк “Славейкови дъбове” в квартал “Лозенец” в София обучение-представяне на тема “Как да изследваме и опазваме вековните дървета и какви исторически тайни крият“.

Основен лектор в тази среща на мястото, където се е събирал кръгът “Мисъл” в началото на миналия век, беше ланд. архитект Максим Янев, който запозна участниците с методите за изследване състоянието на дървета със специализирана апаратура и чрез оглед на състоянието на дърветата по външни характеристики. Той коментира как благодарение на разположението и разстоянието за развитие на всяко от вековните дъбове, могат да се наблюдават положителни за развитието им промени – напр. посока на развитие и дължина на определени клони; развитието на короната, др.

С томограф и резистограф бе изследван един от дъбовете и резултата от томографа показа много добро състояние и здравина на стъблото, липса на гнилостни процеси.

При оглед с просто око на друг дъб, обаче, бяха установени гъби и гнилостни процеси, откършване на клон (предполагаемо от природно явление – буря или силен вятър), които биха изисквали периодичен преглед и предприемане на мерки за премахването на гъбите, за да не се влоши състоянието на дървото.

Любомира Колчева от Фондация “ЕкоОбщност” разказа за някои от популярните за неспециалисти методи за определяне на възрастта на дърветата, както и приблизителната им височина и с няколко ученици в парка направиха измерване на височината на едно от дърветата.

Присъстващите граждани видяха и Славейковия дъб, който за съжаление, днес е само запазено стъбло от дървото, под което е седял Славейков. Поради допускане на развитие на строителство непосредствено под терена, където се намира, е довело до влошаване на средата и постепенно загиване на дървото. Коментирани бяха от гражданите предложения да се предложи на местната общинска администрация да направи информационна табела, която естетически да бъде съобразена с парковото пространство и историческа ценност и да представя накратко историята на парка и значимостта на вековните дървета – Славейковите дъбове.

Обучението на открито бе част от дейностите, насочени към ангажиране и информиране на гражданите за природни обекти в градската среда и начините на грижа за тях и проследяване на развитието им, както и на взаимодействието на граждани с отговорните за това институции. Те са част от проект “Да върнем гражданското си пространство: от местно към европейско ниво”, финансиран чрез Фонда за регионално сътрудничество от Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.

На 30 септември, в рамките на ПриРода Фест, организиран от Коалиция „За да остане природа в България“, фондация “ЕкоОбщност” проведе в парк “Славейкови дъбове” в квартал “Лозенец” в София обучение-представяне на тема “Как да изследваме и опазваме вековните дървета и какви исторически тайни крият“.

Основен лектор в тази среща на мястото, където се е събирал кръгът “Мисъл” в началото на миналия век, беше ланд. архитект Максим Янев, който запозна участниците с методите за изследване състоянието на дървета със специализирана апаратура и чрез оглед на състоянието на дърветата по външни характеристики. Той коментира как благодарение на разположението и разстоянието за развитие на всяко от вековните дъбове, могат да се наблюдават положителни за развитието им промени – напр. посока на развитие и дължина на определени клони; развитието на короната, др.

С томограф и резистограф бе изследван един от дъбовете и резултата от томографа показа много добро състояние и здравина на стъблото, липса на гнилостни процеси.

При оглед с просто око на друг дъб, обаче, бяха установени гъби и гнилостни процеси, откършване на клон (предполагаемо от природно явление – буря или силен вятър), които биха изисквали периодичен преглед и предприемане на мерки за премахването на гъбите, за да не се влоши състоянието на дървото.

Любомира Колчева от Фондация “ЕкоОбщност” разказа за някои от популярните за неспециалисти методи за определяне на възрастта на дърветата, както и приблизителната им височина и с няколко ученици в парка направиха измерване на височината на едно от дърветата.

Присъстващите граждани видяха и Славейковия дъб, който за съжаление, днес е само запазено стъбло от дървото, под което е седял Славейков. Поради допускане на развитие на строителство непосредствено под терена, където се намира, е довело до влошаване на средата и постепенно загиване на дървото. Коментирани бяха от гражданите предложения да се предложи на местната общинска администрация да направи информационна табела, която естетически да бъде съобразена с парковото пространство и историческа ценност и да представя накратко историята на парка и значимостта на вековните дървета – Славейковите дъбове.

Обучението на открито бе част от дейностите, насочени към ангажиране и информиране на гражданите за природни обекти в градската среда и начините на грижа за тях и проследяване на развитието им, както и на взаимодействието на граждани с отговорните за това институции. Те са част от проект “Да върнем гражданското си пространство: от местно към европейско ниво”, финансиран чрез Фонда за регионално сътрудничество от Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.

 

Loading