На 7 септември ученици от XI и XII класове от екоклуба към ГПЧЕ „Петър Богдан“, Монтана се събраха в Слънчевата градина в града на обучение за умения за представяне пред публика. Младежите се запознаха и обсъдиха основните моменти, които всеки заставащ пред публика трябва да има предвид – поза, движение и жестове, сила на гласа, яснота на презентацията, добро чувство за хумор и контакт с аудиторията, интресни факти и информация.

Разпределени в 4 групи, младежите измислиха и предложиха своите идеи за „устойчив остров“ – място, на което хората живеят в хармония с природата и организират живота си, социалните срещи, начин на потребление и придвижване така, че да имат оптимално щадящо отношение към околната среда и да не изчерпват дадените им природни ресурси и богатства. Много добре и разведрено от смях и приятелски закачки преминаха след това и крайните представяния на четирите отбора, които показаха, че младежите са готови да излязат успешно пред публика и уверено да представят и популяризират идеите си за по-щадящ природата начин на живот.

Проект „Климатът зависи от нас – засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в Западна България” реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Loading