Акция на сдружение „Трансформатори“ и фондация „ЕкОбщност“ във връзка с инициативата „Парк на релси“ се проведе на 15 януари 2012 г., след представяне на идеята по време на събитието TEDxBG. В продължение на начинанието за обживяване на старата ж.п. линия от „Западен парк” до бившата гара „Сердика“ в столицата, сдружение „Трансформатори“ изложи нова идея за употреба на изоставената трамвайна линия в ж.к. „Дървеница“. Те предлагат по трасето да бъдат изградени различни уреди, с които хората ще могат да се придвижват по линията със собствени усилия, като по този начин се забавляват и същевременно извършват полезно физическо натоварване.

Неделната акция целеше да изпробва идеята 1:1 на място, като предварително беше подготвена платформа с 4 колела, на която хората успяха да се повозят и да усетят ефекта от подобен проект, макар и частично. Други предизвикателства бяха тандемно каране на колело в релсите и побутване с една ролкова кънка.

Идеята за паркове на релси е инициатива за преобразуване на пустеещите пространства в дълги паркове с велосипедна и пешеходна велоалея, които да са резултат от идеите и включването на всички заинтересовани страни и да предлагат общественополезно, икономически устойчиво и щадящо природата решение за бъдещето им.

 

 671 посещения