Много енергия с малко финансова подкрепа по програма „Място за живот 2009” на фондация „ЕкоОбщност” направиха възможна една мечта на жителите на старозагорското село Змейово – да се сдобият с обновена и облагородена градинка. Тя бе открита през октомври и отбеляза края на първия успешно завършил проект по програмата.

Организирани от младото местно сдружение „Бъдеще за Змейово”, за три месеца жителите на селото, повечето от които деца, маркираха и почистиха пътеката до връх Бетер и пещерите „Змейови дупки”. Превърнаха запустял и заринат с боклуци парцел в центъра на селото в парк за игри и срещи, сближиха се с местната природа и оказаха подкрепа на Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Обединени от инициативата, жителите на селото създадоха реално работеща местна общност, която успя да се пребори и да спре полурегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в едно от деретата край селото и изсичането на ореховите дървета в друго. В защита на природата местната общност не се поколеба да се изправи срещу кметството и да предизвика граждански протест, официални проверки от страна на отговорните институции и административни санкции за хората извършили и допуснали нарушенията.

 

 

 Програма „Място за живот” на фондация „ЕкоОбщност” е насочена към подпомагане работата на 
 организации в страната по решаване на проблеми, свързани с подобряване условията на живот 
 чрез опазване и възстановяване на околната среда. Програмата се осъществява с финансовата 
 подкрепа на  фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

 

 1,100 посещения