Дългосрочен неприкосновен фонд „ПрироДари”

С помощта на американската фондация „Чарлз Стюарт Мот“, „ЕкоОбщност” си е поставила за цел да  набере дългосрочен неприкосновен фонд, с доходността от който в бъдеще да обезпечи дейностите и инициативите си и да продължи да подкрепя други граждански организации, както досега. До края на октомври 2013 г. пред нас стои предизвикателството да съберем $50 000, като за всеки набран долар, „Чарлз Стюарт Мот“ ще дари още 2. При успех, в края на октомври ще увеличим дългосрочния фонд с общо $150 000.

Описание Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Защо?

Фондация „ЕкоОбщност“, както и много други неправителствени организации, работещи в обществена полза, функционират благодарение на съществуващите финансиращи програми, грантове на донори, дарения и  др. Към момента основните източници на средства са чуждестранни фондации и институции, загрижени за опазването на природата и изграждането на гражданското общество в страните от Централна и Източна Европа.

Целите на тези донори и донорски програми е да се даде начален старт, да се създадат структури и функциониращ механизъм на гражданското общество в страната. След това сами трябва да продължим тази кауза, да засвидетелстваме воля да работим за опазване на природата и укрепване на общностите.

Набирането на подобен дългосрочен фонд цели да покаже, че дейността и работата ни са достатъчно ценени от хората в България, за да съберат нужната подкрепа от тях и заслужават да получат впоследствие и подкрепата на чуждите донори.

Какво ще прави фондът?

Ако успеем да наберем дългосрочния фонд, от доходността му в бъдеще ще бъдат подкрепяни наши и на други организации инициативи като: акции по залесяване, текущи проекти, инициативи за разрешаване на спешни екологични проблеми, програми за малки грантове за формални и неформални граждански обединения и др. Главницата – т.е. набраните средства – са неприкосновени и остават непокътнати.

Например: при набрани $150 000 и средногодишна доходност от инвестираните средства в размер на 5%, ежегодно за подкрепа на природозащитни инициативи и проекти ще отиват $3 000. Влагането на главницата в ценни книжа, банкови депозити и др. се определя от независима финансова комисия от водещи експерти в областта.

С набирането на фонда се осигурява един източник на финансиране за природозащитни каузи и инициативи в България, който ще бъде независим от чужди донори и програми, ще съкрати времето за реакция при наложителни спешни действия за опазване на природата и ще даде свобода и гъвкавост на решенията за насочване на средствата.

Затова подкрепата от всички наши партньори и съмишленици в тази фондонабираща кампания е много важна и ще ни помогне да се доближим още една стъпка напред в усилията си за подкрепа на дейности за устойчиво развитие, съхранение на природата, традициите и културата и развитие на местните общности.

Как да участвам?

Ако искате да ни подкрепите и да участвате в изграждането на дългосрочния фонд, може да го направите по банков  път на ПроКредит Банк, IBAN: BG 28 PRCB 9230 1021 8619 10, чрез е-рау, с директно дарение в брой или като закупите някоя от нашите картички, тениски или памучни пазарски торби.

Ако имате нужда от допълнителна информация, искате да ни посетите, за да се убедите сами какво правим или да се включите в някоя от нашите дейности и да поработим заедно, пишете или се обадете на:

lkolcheva(at)bepf-bg.org

(02) 951 54 46

Любомира Колчева

Loading