На 26 януари 2016 г. „ЕкоОбщност“ проведе занятие на тема „Устойчива енергия“ с ученици от Враца. С децата от екоклуба на СОУ „Христо Ботев“ разговаряхме за възобновяемите енергийни източници, ефектът на различните енергийни източници върху околната среда, устойчивото им използване. Показахме различни добри примери и практики от света и в края на занятието сглобявахме конструктори, задвижвани от слънчеви батерии. Липсата на силно слънце леко помрачи удоволствието да се зарадваме истински на въртенето на първата сглобена мелница, но все пак, макар и слаб резултат имаше.

Проект „Климатът зависи от нас – засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в Западна България” реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Loading