Фондация „ЕкоОбщност”, в сътрудничество с „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“ – Варна, организира международна конференция „Граждански пространства, която ще се състои на 8 и 9 октомври 2019 г. във Варна. Тя е част от дейностите по проект „Да върнем гражданското си пространство – централноевропейско сътрудничество в посока на цялостна политика на ЕС за гражданското общество“, подкрепен финансово по програма „Европа за гражданите“ на Европейската комисия, изпълняван от шест неправителствени организации от Централна и Източна Европа.

Целта на проекта е да извлече основните предизвикателства пред съществуването и дейността на гражданските организации, както и да очертае проблемите, с които те се сблъскват при планирането и осъществяването на своите общественополезни инициативи, принудени да работят в едно все по-свиващо се гражданско пространство, характерно с липсата на независимост, прозрачност и свобода от външна намеса.

Конференцията ще даде възможност за разглеждане на тези тенденции, засягащи условията и средата на работа на неправителствените организации, като събере техни представители от Румъния, Унгария, Полша, Чехия, Словакия и България. Тя ще предостави място за обсъждане на конкретни проблеми и възможности за участие на гражданските организации в процеса на планиране на следващия програмен период на Европейската комисия 2021 – 2027, като предвижда и пространство за обмен на опит, умения за работа и комуникация с обществеността и други сектори. Изведените идеи и предложения от обсъжданията в събитието ще помогнат за формулиране на препоръки за политики и действия – на национално или европейско ниво.

Програмата включва три панела с лекции, дискусии и творчески вдъхновения, в които участниците ще могат да разберат какви са възможностите за включване на НПО в разработването на стратегическите документи за управление на фондовете на ЕС за новия програмен период, да чуят споделен чуждестранен опит и се запознаят с тенденциите в развитието на гражданското общество в Европа, както и да допринесат в обсъжданията и работата по групи. Предвидени са и сесии, в които присъстващите ще научат как чрез изкуство и алтернативни дейности каузите да достигат до хората и да се насърчи по-широко гражданско участие в тях.

Регистрацията за събитието е отворена до 30 септември и до запълване на свободните места на следния адрес: https://forms.gle/NjNZ1DcSHybA8KWa9.

 

 

Проект „Да върнем гражданското си пространство – централноевропейско сътрудничество в посока на цялостна политка
на ЕС за гражданското общество” (“Reclaim our civic space! - Central-European civic cooperation towards a 
comprehensive EU policy on civil society”) се финансира по програма „Европа за гражданите“ от Европейската комисия.
Проектът се осъществява от членовете на сдружение „Партньорство за околна среда” от България, Полша, Словакия, Чехия
и Унгария, в партньорство с „Фондация за развитие на гражданското общество“, Румъния.

Loading