„Да върнем гражданското си пространство!“ е проект, целящ да противостои на засилващото се отстъпване от изконни човешки ценности и на свиването на гражданското пространство, което се наблюдава през последните години, особено в Централна и Югоизточна Европа. Дългосрочната промяна, която се стреми да постигне, е насочена към въвеждането и прилагането на цялостна европейска политика за гражданското общество, която да противодейства на отрицателните тенденции на затваряне на гражданското пространство, и по този начин да спомогне за укрепване на европейската демокрация като цяло.

Конференцията „Защо се нуждаем от европейска стратегия за гражданското общество?“ е първата от поредица международни събития, които ще предоставят пространство за по-нататъшно обмисляне и надграждане на идеята, необходимостта и съдържанието на единна стратегия за гражданското общество в Европа, която беше очертана и предложена в предходни години. А също така да се обсъдят и последващите стъпки и възможни съвместни действия за нейното одобрение от институциите на ЕС и за набирането на широка подкрепа за тази кауза сред гражданските организации в страните членки.

В допълнение събитието ще запознае присъстващите представители на НПО с текущите начинания на ЕС, касаещи гражданското общество и свързаните с тях застъпнически дейности на европейски чадърни организации.

Конференцията ще се проведе на 1-2 юни 2022 г. в Будапеща. Участието е безплатно, но е необходимо предварително записване. Организаторите поемат разходите за настаняване, храна и пътуване на чуждестранните участници и идващите от по-големи разстояния.

Записване до 2 май: https://bit.ly/3J39rsY

Програма на конференция „Защо се нуждаем от европейска политика за гражданското общество?“

 

А ако се вълнувате или работите по теми, свързани с дейности и кампании около избори на местно и национално ниво, заповядайте и на заключителната конференция „Гражданското общество и парламентарните избори в Унгария 2022“. Тя ще се проведе на същото място в предходните два дни (30-31 май) и е посветена на следните основни въпроси:

  • да се оцени дейността, успехите и неуспехите на унгарските граждански организации около изборите в страната;
  • да се разгледа и обсъди международният опит и възможно сътрудничество между НПО, както и следващи стъпки в контекста след изборите.

Повече за събитието, програмата и записване за участие вижте тук:

Информация за конференция „Гражданското общество и парламентарните избори в Унгария 2022“

 

За връзка с организаторите: Veronika Móra, Ökotárs Alapítvány, [email protected].

 

Конференцията „Защо се нуждаем от европейска политика за гражданското общество?“ се провежда в рамките на проект „Да върнем гражданското си пространство!“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм чрез Фонда за регионално сътрудничество). Повече за него може да научите на civilspace.eu.

 

 

 

 548 посещения