Забелязали сте проблем в своето населено място?

Наблюдавате неправилни действия, които се отразяват пагубно върху околната среда?

Искате да подадете сигнал, жалба, становище, молба до институция, но не знаете как и до кого?

Желаете да се включите в обществено обсъждане или гражданска инициатива, но не сте сигурни как да подходите?

Търсите други активни хора, групи и организации, с които да се свържете и обедините усилията си за добруване на нашето общество и природа?

Имате нужда от съвет, насоки и подкрепа за работата и развитието на дейността си като гражданска организация?

 

Екипът на фондация „ЕкоОбщност“ предлага безплатни консултации за всички, които търсят начин да подобрят гражданската среда в България: сдружения, фондации, граждански и инициативни групи, неформални движения, младежки клубове, местни самодейци, активни граждани.

Възползвайте се от опита и знанията на нашите експерти, които очакват Вашите запитвания по следните теми:

  • гражданско участие и успех в граждански инициативи;
  • взаимодействие с институции;
  • решаване на местен екологичен проблем;
  • организиране на кампании;
  • градска среда;
  • устойчиво устройствено планиране;
  • зелена система и видов подбор;
  • засаждане, поддържане и резитба на дървета и храсти.

Може да се свържете с тях на ел.поща [email protected] или като попълните този формуляр. Опишете накратко случая, за който желаете да получите напътствия, оставете име и телефонен номер. В зависимост от сложността и естеството на запитването, ще се свържем с Вас при първа възможност. В случай че броят, обхватът и/или тематичната област на постъпилите заявки надхвърля капацитета ни, ще Ви уведомим своевременно за невъзможността ни да помогнем, като ще се постараем да Ви насочим към други колеги.

Екипът на фондация „ЕкоОбщност“ се задължава да спазва конфиденциалност по отношение на личните Ви данни и обсъжданите случаи, освен ако изрично не посочите, че сте съгласни да споделим Вашия казус, за да послужи като пример и вдъхновение за други активни граждани, групи и организации.

Консултациите се провеждат в рамките на проект „Да върнем гражданското си пространство!“. Повече за него може да научите на civilspace.eu.

 

Заглавна снимка: Ричард Чукума

 

Проект „Да върнем гражданското си пространство!“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия по линия на the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм чрез Фонда за регионално сътрудничество).

 

 

 

 1,191 посещения