Формуляр за регистрация: https://forms.gle/573TcoapCD5Xta3j7
Срок за записване: удължава се до 21 септември 2020 г.

Регистриралите се участници ще получат по ел.поща връзка за включване в уебинара, който ще се проведе през платформата „Zoom“ на 22 септември 2020 г. от 17:00 до 18:30 ч. българско време. Работният език на събитието ще е английски.

 

За какво се отнася?

Целта на проекта „Да върнем гражданското си пространство!“ е да противостои на свиването на гражданското пространство и на отстъплението от демократичните ценности, което се наблюдава в Централна и Югоизточна Европа, чрез засилване на регионалното сътрудничество и изграждане на мрежи между гражданските организации.

 

Този уебинар ли поставя началото?

Да! Ще ви разкажем за основните насоки на проекта и ще имате възможност да се запознаете с всички участващи в него организации по време на предвиденото обсъждане с техни представители (повече за тях може да прочетете в краткото представяне по-долу). В него ще застъпим въпроси, като:

  • Какво е състоянието на гражданското общество и посоката на неговото развитие в различните държави, както и какво подтикна партньорите да се присъединят към този проект?
  • Какви са техните цели и какво се надяват да постигнат през следващите 3 години?
  • Как НПО и граждански групи могат да се включат в проекта?

По време на уебинара ще научите също за предстоящите дейности и как може да се включите в тях, така че и вашата организация да стане част от промяната, която този проект се стреми да донесе в нашия регион на Европа. Разбира се, ще има и време за въпроси и отговори.

 

Наистина ли мога да се включа в проекта?

Да, предвидени са много възможности за участие на граждански организации и групи. Общите ни усилия са насочени именно към разрастване и сплотяване на гражданското общество чрез поредица от обучения и мобилизиране на активистки групи и движения, както и чрез свързване на местното с европейското ниво посредством съвместно разработване на основите на цялостна европейска политика, касаеща гражданското общество.

 

Кои държави участват в тази инициатива?

Проектът се осъществява от неправителствени организации от България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия и Словакия, с експертна подкрепа от Норвегия.

 

Информация за събитието и кратко представяне на участниците (на английски език)

 

Проект „Да върнем гражданското си пространство!“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 1,8 милиона евро, 
предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation
(Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм чрез Фонда за 
регионално сътрудничество). Проектът се осъществява от членовете на сдружение „Партньорство за околна среда” от 
България, Полша, Румъния, Словакия, Чехия и Унгария, в партньорство с „Фондация за развитие на гражданското 
общество“, Румъния, „Младежка инициатива за правата на човека“, Сърбия, „Унгарски съюз за граждански свободи“ 
и с експертна подкрепа от Норвежкия хелзинкски комитет.

 

 844 посещения