Впечатлени ли сте от добрата грижа за дърветата от общините? Или може би сте забелязали подходи на поддръжка, които са подразнили окото и не ви изглеждат правилни?

Фондация „ЕкоОбщност“ започва кампания за въздействие върху общинските практики за поддръжка на дърветата в града. В нея може да се включи всеки, който проявява дейно отношение към заобикалящата ни среда и иска да допринесе за подобряването й.

В рамките на кампанията ще бъдат онагледени добрите и лошите примери на засаждане и поддръжка на дървета и храсти по улиците, зелените площи, градинките и парковете в населените места в страната. Също така ще бъдат изготвени препоръки към съответните звена на институциите.

 

Ако сте наблюдавали добри или лоши примери за начина, по който отговорните институции се грижат за зелената система в града, споделете ги с нас!

За да се включите, е необходимо да направите съответни снимки (с кратко описание) и ни ги изпратите. Участвайте, ако сте били свидетели на случаи, като:

  • добре поддържани зелени площи;
  • „обезглавени“ дървета;
  • асфалтирани стволове;
  • неукрепени дървета;
  • засадени, но изсъхнали поради липса на последващо поливане;
  • окастрени над 50% от живите клони;
  • дървета и храсти, озовали се пътя на велоалеи;
  • ниски и стърчащи клони, пречещи на преминаването на хора и превозни средства;
  • и други добри и лоши примери.

 

Защо да се включите?

С участието си в кампанията ще подпомогнете дългосрочните ни усилия да допринесем средата, в която живеем, да бъде по-красива, функционална и приятна, да обърнем вниманието върху този належащ проблем, както и да повлияем положително на възприетите общински практики в тази област.

Получените материали ще бъдат подбрани и използвани за изготвяне и изпращане на препоръки към съответните звена на институциите, отговорни за зелената система в населените места, за подходящи и неподходящи техники, мерки и практики за поддръжка. Те също така ще ни помогнат и при подготвянето и провеждането на отворени към широката публика обучения по теми, свързани с планирането, изграждането и поддържането на зелената система в градовете.

Развитието на кампанията може да следите на Фейсбук страницата на фондация „ЕкоОбщност“, където ще публикуваме подбрани снимки, онагледяващи добри и лоши практики, със съответни коментари към тях.

 

 

Как да се включите?

За ваше улеснение сме подготвили формуляр. В него следва да приложите съответните снимки (с посочено име на автора им), да уточните от кое населено място са, кога са направени, да опишете накратко своите наблюдения (вкл. ще ни е полезно, ако сте проследили със снимков материал случая във времето и как подрръжката се е отразила на дърветата). Желателно е да оставите свои данни за връзка, в случай че се наложи да ви потърсим за допълнителни уточнения.

Молим изпратените снимки да са с достатъчно добро качество и ясно да онагледяват каква добра или лоша практика целят да заснемат.

 

Срок на кампанията

Събирането на материали ще продължи до 31 май 2022 г. Може да се включите по всяко време в този срок и колкото пъти прецените, ако сте наблюдавали съответни практики, които намирате за ценно да споделите.

 

Съгласие за ползване на изпратените материали

С участието си в кампанията и доброволното предоставяне на снимки и описание на съответни случаи, вие се съгласявате те да бъдат ползвани за настоящи и бъдещи информационни, образователни и комуникационни цели от фондация „ЕкоОбщност“, партньорите по проект „Да върнем гражданското си пространство!“ и Оператора на програмата, в рамките на която се осъществява тази инициатива.

За изпратени снимки без изрично посочени имена на автора се приема, че той е пожелал анонимност, която ще бъде уважена.

Авторите на снимките носят пълна отговорност за законосъобразността на заснетите образи. В случай че на снимките присъстват хора с разпознаваеми лица, се приема, че авторът е изискал и получил тяхното изрично съгласие за това. Организаторът си запазва правото да прецени дали ще използва, или не такива снимки за нуждите на кампанията, вкл. и да ги редактира с цел запазване анонимността на заснетите лица.

При използване на снимките за информационни, образователни и комуникационни цели имената на авторите им ще бъдат посочвани, освен ако те изрично не са пожелали анонимност.

При използване на снимките за изготвянето на препоръки към институциите имената на авторите ще бъдат изброени в края на документа, освен ако те изрично не са пожелали анонимност.

 

Кампанията се провежда в рамките на проект „Да върнем гражданското си пространство!“. Повече за него може да научите на civilspace.eu.

 

Проект „Да върнем гражданското си пространство!“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия по линия на the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм чрез Фонда за регионално сътрудничество).

 

 

 1,438 посещения