Продължаваме поредицата от обучения, посветени на грижата за дърветата в населените места. В предходните две лекции говорихме за зелената система и за засаждането, а сега ще засегнем темата за резитбата на дървета и храсти в града.

Ще разгледаме схеми, онагледяващи правилните начини за оформяне на короните, какви са подходящите техники на рязане и съответните инструменти, има ли значение по кое време на годината се извършва тази поддръжка, как да различим нередностите, ако искаме да подадем сигнал.

Заповядайте на 23 февруари 2022 г. от 18 ч. на уебинара „Резитби на декоративни дървета и храсти в населените места“, на който ще обърнем внимание на следните въпроси:

  • Общи правила за резитба.
  • Кое е подходящото време за извършването й.
  • Какви видове резитби съществуват.
  • Какви са правилните техники.
  • Как гражданите могат да въздействат върху възприетите общински практики.

Наши лектори ще бъдат ланд.арх. Станимир Шаламанов и ланд.арх. Невена Цветкова, които имат дългогодишен опит в областта на ландшафтната архитектура, обществените обсъждания и изготвянето на становища за градската среда в Пловдив. В момента те са част от екипа на „ЕкоОбщност“, който предоставя безплатни консултации и съвети за граждански групи по теми от компетенциите си: зелена система и видов подбор, градска среда, засаждане, поддържане и резитба на дървета и храсти, устойчиво устройствено планиране.

Запишете се за участие до 22 февруари 2022 г. във формуляра. На ел.поща ще получите връзка за включване през платформата Zoom. Запис от обучението впоследствие ще бъде достъпен в раздела с ресурси на интернет страницата на фондация „ЕкоОбщност”.

За въпроси: [email protected], 0876 798 592

 

Обучението се провежда в рамките на проект „Да върнем гражданското си пространство!“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм чрез Фонда за регионално сътрудничество). Повече за него може да научите на civilspace.eu.

 

 

Loading