Брошура „За по-добро развитие на градската среда в София: граждански идеи и усилия“

През 2018 г. София планираше да се кандидатира в международния конкурс „Европейска Зелена столица“. Това предизвикателство се приемаше сериозно от жителите на града. В същото време практическото реализиране на тази инициатива бе някак усложнено поради ограничения в координацията между действията на Общината и дейностите на различни граждански групи и неправителствени организации, работещи за подобряване на градската среда и качеството на живот в столицата.

В този контекст, проектът „София – град на бъдещето – зелен, мобилен и атрактивен за живот“ имаше за цел да допринесе за подобряване на ситуацията чрез насърчаване на взаимодействието и диалога между местната власт и различните действащи активно на местно ниво граждански групи и сдружения. Той имаше за цел да популяризира известни световни добри практики в областта на устойчивото градско управление и развитие и по този начин да спомогне за подобряване качеството на живот в столицата в средно- и дългосрочен план. Инициативата също така искаше да допринесе за насочване на вниманието и работата на градската управа към обмисляне и създаване на допълнителни стимули за развитието на интелигентен и устойчив транспорт чрез диалога с гражданите, както и за съхраняването и разширяването на „белите дробове“ на града. Чрез подобряване ефективността на диалога и обратната връзка от изпълнението на конкретните мерки в тази посока би следвало като цяло Столична община да подобри показателите си по свързаните с градска мобилност и управление на градски пространства, в случай на изпълнение и прилагане на обсъждани и прилагани мерки. По този начин – да успее да измине крачка в положителна посока по отношение подобряването на условията на живот и привлекателността на града.

Настоящата брошура представя дейностите и резултатите от това начинание, както и общи наблюдения и препоръки по отношение на подобряването на градската среда и взаимодействието между институциите и гражданите в тази посока.

Зад изпълнението на проекта стоят българските неправителствени организации фондация „ЕкоОбщност“ и фондация „Зеленика“, а немският водещ партньор е Лайбниц институт за регионална география. Финансовата подкрепа за проекта бе предоставена от Немската федерална екологична фондация (DBU), като съфинансиране от други инициативи на участващите организации е предоставено от фондация „Чарлз Стюарт Мот“ и Европейската комисия.

 

 

 

 3,025 посещения

Партньори