Между 5 и 7 октомври Център за високи постижения „Жан Моне“ към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ организира „Академия за млади лидери на зелени политики“. Инициативата бе насочена към издигане на капацитета на младежи от гр. Пловдив и региона за разбиране и управление на въпроси и стратегии, свързани с политиките и технологиите за контрол на чистота на въздуха.

В рамките на Академията ланд.арх. Станимир Шаламанов, експерт по проект „Да върнем гражданското си пространство“ изнесе лекция на тема: „Зелената система на град Пловдив – проблеми и перспективи“. Лекцията разглеждаше въпроси като: какво е зелена система и защо ни е необходима, нормативната база по въпроса, как се устройват зелените площи и защо трябва да се планират, какво представляват общите устройствени планове и подробните устройствени планове, добри практики от света и др.

Ланд. арх. Станимир Шаламанов изтъкна пред младите участници и изключително важната роля на гражданската активност, като призова: “… да бъдем активни, да изразим позиция си като гражданското общество, да участваме в изработване на общите устройствени планове, като изискваме едно единствено нещо: да бъде защитен общественият интерес“.

Да върнем гражданското си пространство!“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (ФМ на ЕИП и НФМ чрез Фонда за регионално сътрудничество). Повече за него може да научите на: civilspace.eu и www.facebook.com/reclaimourcivilspace.

„Зелената система на град Пловдив – проблеми и перспективи“

Loading

Партньори