В рамките на проект „Да върнем гражданското си пространство – от местно към европейско ниво“ спомогнахме за графичното оформление на аналитичен доклад на водещи експерти по биоразнообразие и издаването му в електронен вид. Докладът предлага критичен анализ на основните аспекти в прилагането на европейската политика по опазване на биоразнообразието у нас, с изводи за допуснатите грешки и необходими промени в последващите управленски практики.

Ценен ресурс е както за ръководители на ключовите структури, отговорни за управлението на мрежата Натура 2000, така и за експерти от държавните институции и научни институти, и природозащитни организации.
Снимка: Андрей Ралев, Белогръб кълвач

Loading

Партньори