Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) изпрати писмо – указание до своите регионални структури и до кметовете на общини и главните им архитекти във връзка с проектите по озеленяване в градовете. В писмото се казва, че решенията на общински съвет, които са взети на местно ниво не са надзаконов нормативен акт и трябва да бъдат съобразени със съответното законодателство. ДНСК определя и срок, в който проектите трябва да бъдат приведени в съответствие с нормативната база, като упоменава, че РДНСК са органите, които трябва да осъществяват контрол дали това се случва и да санкционират главните архитекти, които не се съобразят с тези указания.

Това се случи след серия от писма и сигнали на граждани и ландшафтни архитекти за проекти по озеленяване, които нарушават нормативната база.  „Това е една малка крачка за всички, които се борят за чист въздух и повече зеленина в градовете“ – каза ланд. арх. Станимир Шаламанов.

Чуйте повече по темата в интервюто, което направи с него Илиян Илиев по проект „Да върнем гражданското си пространство!“

Loading

Партньори