The Good Grantmaking Guide: Approach, Principles and Processes of Participative Grantmaking for Civil Society Organizations

Настоящото издание е предназначено както за публични, така и за частни дарители, които желаят да подпомогнат гражданското общество, като отворят малки схеми за предоставяне на безвъзмездни финансови средства в полза на граждански организации.

В брошурата е споделен опитът на фондациите членове на сдружение „Партньорство за околна среда“ (EPA) в насърчаването на устойчивото развитие, социалните иновации и проектите за развитие, подети от неправителствени организации и местни общности и подкрепени чрез схеми за безвъзмездна помощ. Тя има за цел да предаде и обобщи елементите и крайъгълните камъни на един добре организиран механизъм за финансиране, при който ударението пада върху постигането на действителни резултати и въздействие по отношение на подкрепените дейности.

Съдържанието следва да служи като практическо ръководство, което да вдъхновява и подпомага създаването на стратегически програми за безвъзмездна помощ, включително определяне ролята на дарителя в тях. В него са дадени препоръчителни стъпки за подготовка и провеждане на програмата, както и какво трябва да се има предвид при оценяването на постъпилите предложения, договарянето, мониторинга и осигуряването на прозрачност.

Сдружение „Партньорство за околна среда“ (EPA) е на разположение за съдействие, като може да предостави допълнителна информация и да сподели най-добрите си практики по отношение на отпускането на безвъзмездна финансова помощ, натрупани през неговия 25-годишен опит.

Изданието е изготвено с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

 

Снимка: Диана Василева

 

 485 посещения

Партньори