Ready to go green. Mobility Management: Success Stories from Central and Eastern Europe

Целта на тази брошура е да подкрепи и подчертае важността на устойчивата градска мобилност. Тя съдържа специфични, действителни и практични добри примери на различни мерки в управлението на мобилността от района на Централна и Източна Европа. Подбраните примери не са случайни – за тяхното прилагане са допринесли организациите членове на сдружение „Партньорство за околна среда“ чрез консултации, финансова подкрепа или включване на свои експерти. Брошурата е предназначена най-вече за специалисти, работещи в областта на мобилността, представители на институции, отговорни по въпросите на мобилността и транспорта, както и НПО, чиито усилия са насочени в подкрепа на устойчивия транспорт.

Всеки от случаите е представен така, че да даде по-широк поглед върху процеса на финансиране, сътрудничеството и резултатите. Дадени са различни примери и мерки – от най-прости кампании за насърчаване на устойчивата мобилност до по-големи инвестиции като градските системи за споделяне на велосипеди.

Брошурата следва да се разглежда като практическо ръководство, което да ви вдъхнови и подпомогне в успешното прилагане на свързани с мобилността мерки във ваши собствени проекти. Сдружение „Партньорство за околна среда“ (EPA) е на разположение да предостави допълнителна информация по отделните случаи при необходимост.

Изданието е изготвено със съфинансиране от Европейския съюз.

 

 

Loading

Партньори