Гражданските академии за НПО представляват петдневен интензивен обучителен курс по основополагащи НПО теми: правни изисквания и стандарти за добро управление на юридическо лице с нестопанска цел, застъпничество, предприемачество, финансова устойчивост и комуникации. Сесиите съчетават теоретично знание с практически задачи и индивидуални занимания. Програмата е насочена към екипите на НПО, неформални групи и активисти, които работят на местно и национално ниво.

Гражданските академии, с идентична програма, но с различен формат, ще се проведат на живо в ЩРАК (София, ул. „Христо Белчев“ 3, партер):
АКАДЕМИЯ № 1 (в рамките на 5 последователни дни): 3-7 октомври 2023
АКАДЕМИЯ № 2 (разделена на 2 части): 12-14 октомври (първа част) и 19-20 октомври 2023 (втора част)
АКАДЕМИЯ № 3 (в рамките на 5 последователни дни): 14-18 ноември 2023

За участие в Граждански академии за НПО 2023 не се заплаща такса участие. Разходите за обучителния курс, настаняването в София, транспорта, хранодена, кафе паузите и обучителните материали са осигурени по проект BIRDS in BG, съфинансиран от Европейския съюз.

Кандидатстването е с онлайн формуляр до 8 септември 2023, включително. Повече можете да научите оттук.

Ако имате въпроси във връзка с кандидатстването за Гражданските академии за НПО или за Информационния ден за НПО казуси, можете да се свържете с организаторите на имейл: [email protected] или по тел.: (+359) 88 851 99 91, лице за контакт: Айлин Юмерова, БЦНП.

Гражданските академии за НПО се организират от Български център за нестопанско право в рамките на проект “Building an Inclusive Resilient Democratic Society in Bulgaria” (BIRDS in BG), реализиран в партньорство с Български фонд за жените и Impact Drive, с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС). Целта на инициативата е да подкрепя изграждането на устойчиво гражданско общество, включително помагайки за развиване на капацитета на малките и местни неправителствени организации в България, които работят за социална промяна, защитават, насърчават и повишават осведомеността за човешките права, демокрацията, върховенството на закона и европейските ценности.


Заглавно изображение – Фотография „Free Speech“: Bataki Studio, авторски колектив, отличен в конкурса „Граждански Будилник“ 2018 на БЦНП

Loading

Партньори