Български център за нестопанско право (БЦНП) организира Информационнен ден за НПО казуси, посветен на предстоящите Граждански академии за НПО 2023.

Информационният ден ще се проведе на 5 септември (вторник) от 15:30 до 17:00 часа в ЩРАК (София, ул. Христо Белчев 3, партер). Информационният ден ще бъде излъчен и онлайн, в Zoom.

На Информационния ден екипът на БЦНП ще разкаже за това какво представляват Гражданските академии като програма и съдържание, на кои дати през октомври и ноември ще се проведат, за кого са подходящи и какви са условията за кандидатстване. Ще има и специална сесия за Въпроси и отговори.

По време на срещата ще се разискват и НПО казуси, за решаването на които ще помагат експертите от БЦНП.

Ако и вие имате конкретен казус по повод на работата ви с Агенция по вписванията, банка или друга институция (например, неясни указания, отказ за откриване на сметка, непредоставяне на обществена информация и пр.), заповядайте да споделите и заедно ще го решим.

Информационният ден за НПО казуси се организира от Български център за нестопанско право в рамките на проект BIRDS in BG. Целта на инициативата е да подкрепя изграждането на устойчиво гражданско общество, включително помагайки за развиване на капацитета на малките и местни неправителствени организации в България, които работят за социална промяна, защитават, насърчават и повишават осведомеността за човешките права, демокрацията, върховенството на закона и европейските ценности.

Проектът е партньорска инициатива на Българския фонд за жените (БФЖ), Българския център за нестопанско право (БЦНП) и Фондация Impact Drive (IDF), подкрепена от Европейската комисия.

При интерес, можете да заявите участие тук.

Loading

Партньори