Ако се интересувате от важните за обществото ни теми, умеете да защитавате мнението си. Ако обичате да спорите по тези въпроси или просто искате “да влезете в обувките” на гражданските активисти, които се борят за тях, включете се в състезанието „Дебати за кауза“, организирано от Фондация “ЕкоОбщност” в партньорство с фондация „Bfree“.

Регистрацията е до 16 ч. на 8 ноември 2023 г.

 

„Дебати за кауза“ще се проведат на 11 ноември от 10 до 16 часа в Конферентен център „Възраждане“ в гр. София под формата на състезание по зададени теми, свързани с природозащитни, социални каузи, каузи за защита на гражданските права и др. За основа на състезанието ще послужи настолната игра Causeland (Страна на каузи), създадена от фондация „Bfree“ и нейни партньори.

Може да участвате като предварително сформиран отбор от 2 или 3 участника, но ако нямате такъв, ние ще сформираме отбори на място.

За разлика от традиционни състезания по дебати, в които директно се задава конкретна тема, в това събитие ще имаме като помощник играта Causeland. Тя ще зададе рамката на кауза и изходната позиция на всеки от отборите. Участниците сами ще изтеглят по 2 каузи и ще изберат коя да защитават.

Ще използваме адаптиран вариант на стила за дебатиране „Изложи идеите си“ (Exponi le tue idee). По-долу можете да се запознаете с формата на протичане на дебата и времето, което всеки отбор ще има за участието си.

Ако сте на възраст 16-24 години и обичате да дебатирате, заповядайте!

Миминалният брой участници е 16 души, а максималният 32 – като според броя записали се отборите ще бъдат от 2 до 4 души.Всички регистрирали се участници ще получат допълнително на посочената в регистрационната форма електронна поща насоки и програмата за участието си. За участие ще бъдат поканени първите записали се 32 души.

Предварителна програма за деня:

9:50-10:00    Регистрация за деня на записалите се за участие. Среща на отборите.

10:00-10:20   Откриване на състезателния ден. Изтегляне на каузи, насоки и разпределяне за подготовка на отборите.

10:20-10:50    Подготовка на отборите

10:50-10:55    Разпределяне за дебати

10:55-11:35    Дебати 1 (вкл. 11:10 Теглене на каузи, насоки и разпределяне за подготовка на отборите за втората група дебати – Дебати 2).

11:35-11:45    Обратна връзка и почивка.

11:45-12:25    Дебати 2 (вкл. 11:10 Теглене на каузи, насоки и разпределяне за подготовка на отборите за втората група дебати – Дебати 3).

12:25-12:35     Обратна връзка за Дебати 3 и почивка.

12:35-13:15     Дебати 3.

13:15-14:00    Обратна връзка за Дебати 3. Обедна пауза с напитки и лек обяд.

14:00-14:05    Теглене на каузи за втори кръг

14:05-14:35    Подготовка на отборите.

14:35-15:15   Дебат.

15:15-15:45   Почивка. Заседание на журито за излъчване на крайно класиране

15:45-16:00    Обявяване на резултатите от класирането и връчване на грамоти.

Формат за провеждане на дебатите:

Структурата на дебата ще следва формата „Представи идеите си“ (Exponi le tue idee), разработен и прилаган в Италия от неправителствената организация We World GVC:

1. Представяне на участниците в отборите – 1 мин

2. Встъпление на участник от всеки отбор с представяне на каузата му и излагане на основни аргументи в защита на значимостта й  – по 3 мин на отбор.

3. Изложение на участник от всеки отбор с аргументи против по-голямата значимост на противниковата кауза и допълнителни аргументи в полза на неговата кауза – по 3 мин на отбор

4. Пауза от 2 мин за определяне на стратегия за продължение на дебата

5. Свободен дебат – 8 мин продължителност с изискване за участие на поне 2 души от всеки отбор.

6. Пауза от 2 мин за определяне на стратегия за заключителните речи на отборите.

7. Заключителни речи на отборите – по 3 мин на отбор.

Loading

Партньори