GMO

На 05.07.2023 Европейската комисия публикува законодателното си предложение за премахване на регулациите за новото поколение генетично модифицирани растения – нови ГМО или така наречените „нови геномни техники“ (НГТ). Предложението премахва изискванията за етикетиране, проверките за безопасност и всякакъв вид процедури за отговорност за новите ГМО.

В тази връзка Коалиция „За да остане природа в България“, заедно с Асоциация „Биопродукти“, Асоциация на българските села, Обединен пчеларски съюз и Национален съюз на градинарите в България, изпратихме отворено писмо до министър-председателя, министрите на земеделието и околната среда с искане българското правителство да НЕ подкрепи премахването на регулациите!

Организациите, подписали писмото настояваме:

  • Новите генетично модифицирани организми (ГМО) да бъдат етикетирани по такъв начин, че потребителите, фермерите, семепроизводителите, търговията и обработката да могат да ги разпознават и избягват по всяко време.
  • Новите ГМО също да продължат да бъдат обект на оценка на риска и оценка в съответствие с принципа на предпазливостта на ЕС.
  • Методите за проследяване и откриване да останат изискване за одобрение за ГМО. Всеки, който пуска ГМО на пазара да носи отговорност за рисковете и последващите щети.
  • ЕС и националните правителства да направят повече изследвания относно рисковете за околната среда, биоразнообразието и здравето на социално-икономическите въздействия на новите ГМО и разработването на общи методи за откриване.
  • Лицата, вземащи политически решения, да дадат приоритет на правата на потребителите и опазването на околната среда и здравето пред икономическите интереси на няколко мултинационални компании!

През 2010 година българският парламент с пълно мнозинство забрани отглеждането на ГМО на територията на страната. Това беше резултатът от многохилядни протести в цяла България и безпрецедентно обединение на природозащитни, земеделски организации, организации за защита на потребителите, пчелари, готвачи и много други. От 2015 година насам общо 17 държави са забранили отглеждането на ГМО. Ако предложението за дерегулация на Европейската комисия бъде прието, то ще отмени тези забрани.

Друг сериозен проблем в предложението на Европейската комисия е, че то ще лиши гражданите от правото да бъдат информирани за наличието на ГМО в продуктите. Според проучване на „Маркет Линкс“, проведено през 2018 година, 85% от потребителите в България искат да има ясен знак върху храните „Без ГМО“.

Предложението ще лиши и националните институции от възможността да контролират новите геномни техники, тъй като биотехнологичната индустрия вече няма да бъде задължена да предоставя методи за изпитване, нито операторите ще са длъжни да проследяват продукта по хранителната верига. Не на последно място предложението за дерегулация нарушава и принципа на предпазливостта, който е основен за ЕС и според който до този момент се разглеждаха технологиите на ГМО.

Въпреки аргументите на Европейската комисия, че новите геномни технологии изпълняват целите на Зелената сделка и Стратегиите „От фермата до трапезата” и Биологичното разнообразие, пускането на пазара на НГТ растения, храни и фуражи е всичко друго, но не и устойчиво селско стопанство, тъй като няма налични доказателства за положителни ефекти от използването на НГТ в земеделието и храните по отношение на екологичните, икономическите и социалните въздействия.

Затова Коалиция „За да остане природа в България“, Асоциация „Биопродукти“, Асоциация на българските села, Обединен пчеларски съюз и Национален съюз на градинарите в България настояваме европейските министри на околната среда и потребителите, както и членовете на Европейския парламент, да отхвърлят проекта за Регламент на ЕС.

За повече информация: https://forthenature.org/otvoreno-pismo-nastoyavame-balgarskoto-pravitelstvo-da-ne-podkrepi-premahvaneto-na-regulatsiite-za-novite-genomni-tehniki-ngt–1-9292

Loading

Партньори