От нас, гражданите, зависи каква среда и качество на живот избираме и как ангажираме институциите да помогнат за осъществяването им.

Имаме право решенията, свързани с определяне на пространственото развитие на градовете ни; със запазване на зелените площи; с недопускане на незако-носъобразни процедури от институциите; и с гарантиране на чист въздух в населените места да са съобразени с правата и волята ни.

Събрахме 6 вдъхновяващи разказа за силата на гражданската енергия.

Те представят различни каузи на граждани и специалисти – хора с различни професии от цялата страна, които влагат време и усилия за решаване на общественозначими проблеми, защото:

  • не са безучастни към градската среда и достъпността на инфраструктурата за всички, избрали да се придвижват с велосипед;
  • искат зеленината в града да не се подменя с бетон и се борят за по-добро и служещо на обществения интерес управление на зелените системи;
  • се вълнуват от въпросите за чистотата на въздуха и здравето на гражданите;
  • участват в обществения живот, водят диалог със „системата“ в търсене на правото на опазена природа и биоразнообразие, хуманно отношение към животните, и спазване на закона.

Фермата – граждани за забрана добива на ценни кожи

През 2018 г. кампанията на Сдружение КАЖИ за забрана добива на ценни кожи събира над 50 000 подписа на граждани от цялата страна, в подкрепа на искане за законодателна промяна. Оттогава до днес, вече 5-и пореден мандат Народното събрание все още не е дало ход в пленарна зала на разглеждане и приемане на необходимите изменения на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Какво мотивира гражданските активисти за тази инициатива? Имат ли място подобни нехуманни и създаващи проблеми в опазването на природата и  биоразнообразието практики у нас? Какви са измеренията на проблема – за хората, за природата и за институционалността?

Граждани за вело инфраструктура в Пловдив

Гражданско сдружение „ВелоКултура“ – Пловдив обединява хора, събрани от интереса към карането на колело, но не като хоби за свободното време, а като начин на ежедневно придвижване. Защото велосипедът дава независимост, бързина, по-добро здраве и прави градовете по-спокойни за живот. Променя обществените пространства и отношения.
Те обсъждат и предлагат оптимални решения на общинската администрация за това как Пловдив да стане свързан и достъпен на колело, за да се възползва от цялостното подобрение в градската среда и качеството на живот.

Гражданите в защита на зелената система

Пловдив е град с дълбока и вълнуваща история и наследство. Но освен тях, през последните повече от 15 години пише и нова история. Гражданското общество пише излиза напред в общественото пространство с решимостта и действията си по отстояване на законността и запазване на зелената система в града. Какви опити за намеси и изменения в Общия устройствен план на града са предизвикали гражданското недоволство и протести? Как гражданите са успели да осуетят някои от тях, за да запазят поне част от парк „Отдих и култура“? Разказ за гражданите на Пловдив и тяхната кауза да запазят любими обществени пространства в града.

Местна гражданска инициатива

Законодателството ни предлага една сравнително достъпна възможност за пряко участие по актуални теми и въпроси за обществото. Колко граждани е достатъчно да отправят искане към местния парламент по дадена тема, за да влезе като задължителна точка в програмата на общинските съветници? Лесно ли е да се приложи този инструмент за пряка демокрация? Какви облекчения биха допринесли за опростяване на процедурата и по-свободното му използване от гражданите? Константин Бобоцов разказва за опита си като граждански активист с няколко граждански инициативи в Пловдив.

Дишането забранено!

Темата въздух и здравето на хората стана обединяващ елемент в поредица от граждански инициативи в цялата страна през последните 5 години. Кои са гражданите и експертите, които излизат извън тясната си роля на специалисти, грижещи се за общественото здраве, посветили се на каузата за чист въздух? Чуйте историите на лекарите от лекарска мрежа „Въздух за здраве“ и на гражданско сдружение „Дишай, Димитровград!“, които показват как всички сме граждани по темата човешко здраве и чиста околна среда.

Активизъм за системна промяна

Младите хора са ново поколение граждани. Тяхното неразбиране и неприемане на институционалната система и начина й на действие е възможност за внасяне на промяна в традиционното. Те се изправят срещу нелогичното и нехуманното, срещу нарушаването на права, които като цивилизационен избор би трябвало да се подразбират и да са гарантирани.
Илина Генова разказва за мотивацията си да не остава пасивна към обществените и системни проблеми и за дейността й в сдружение „Невидими животни“. За смисъла да бъдем активни.

 

Loading

Партньори