Зелената система е съвкупност от всички зелени площи в едно населено място. Тя не само подобрява изгледа на градската среда, но и изпълнява множество екологични функции. Как се планира и изгражда, доколко добра е нормативната уредба, успяват ли общините да защитят обществения интерес, как гражданите могат да участват и въздействат в тези процеси са основните въпроси, засегнати в обучението.

Лектори са ланд.арх. Станимир Шаламанов и ланд.арх. Невена Пачеджиева, които имат дългогодишен опит в областта на ландшафтната архитектура, обществените обсъждания и изготвянето на становища за градската среда в Пловдив.

 

 

 

 2,524 посещения

Партньори