Фондация „ЕкоОбщност“ търси доброволци, които обичат работата с деца и работата със земята, за участие в новата инициатива на фондацията по популяризиране, обучение и изграждане на биоградинки в детски учебни заведения, осъществявана с финансовата подкрепа на „SAP Labs България”. Участието в инициативата е подходящо за хора, които учат или са учили педагогика, екология, биология и свързани с тях специалности.

През тази година „ЕкоОбщност“ планира да създаде 2-3 биоградинки в детски учебни заведения в район „Красно село“. Биоградинката е парче земя, което се засява с различни земеделски култури, използвайки само биосемена и следвайки принципите на биодинамичното земеделие. Градинката се изгражда и развива с участието на децата, родителите, учителите в детската градина, доброволци от родителската общност, както и екипа на „ЕкоОбщност“. За децата процесът на развитие на биоградинката обогатява дόсега им с природата и изгражда чувство и връзка със земята на по-дълбоко ниво чрез различни игрови и занимателни форми.

Работата с децата, от гледна точка не само на преживяване, но и с образователна цел, е важна част от този проект. В тази връзка очакваме заявилите се доброволци да се включат в работата с децата и в образователните посещения в биоградинките на детските градини през следващите 2-5 месеца.

Тъй като работата е специфична и отговорна, планираме подготовка чрез провеждането на 2 обучения. Първото има за цел да предостави информация и насоки за стъпките и принципите за създаване и поддържане на една биоградинка – това е важно за навлизане в темата и разбиране на концепцията за учене чрез преживяване. Второто предвижда предоставяне на знания и умения на доброволците за работа с деца, използвайки игрови занимателни методи. Първото обучение ще се проведе идния понеделник, 5 март, от 12:30 ч. до 17:00 ч. в ж.к. „Хиподрума“ в София.

Приканваме всички, които проявяват интерес да се включат в екипа за изграждане на биоградинките и които биха заделили време и ангажимент за по-дългосрочно участие в тази инициатива до първа реколта през лятото, да ни пишат. Включването би означавало участие в 2 обучения и последваща работа с децата по изграждане и отглеждане на реколтата в градинките, което предполага ангажимент 2-3 пъти месечно по 2-3 часа в предварително уточнени времеви интервали според възможностите на заинтересованите.

Включилите се доброволци ще получат сертификат за участие в инициативата и/или, по тяхно желание, удостоверение за проведен стаж.

В случай че проявявате интерес, молим да попълните и изпратете прикачения формуляр за участие на ел. поща [email protected] не по-късно от 12 ч. на 2 март 2012 г. Своевременно ще потвърдим включването ви в обучението и мястото на провеждането му.

Очакваме ви и ще се радваме да бъдем заедно в тази нова предизвикателна инициатива!

 

 693 посещения