Над 50 средношколци от цялата страна се включиха в Националния ученически форум „Свободата да учиш и да бъдеш активен“, който се проведе на 29 и 30 май 2023 в София.

Събитието имаше за цел да събере мненията и идеите на младите хора за това каква е необходимата промяна, която да отвори възможностите да учат в училища с адекватни условия и среда:
– добре съобразено съдържание на учебната програма, което отговаря на възрастта им, усвоения до момента материал и нуждата от добър баланс между теоретичната и практическата работа;
– пълноценни възможностите за участие в извънкласни дейности по интереси в клубове;
– дружелюбни и ползотворни за учебния процес и личностното развитие на младежите взаимоотношения ученик-учител.

Младите хора искрено и директно назоваваха проблемите, свързани с училището и необходимите решения. Сред тях са:
– оптимизация, осъвременяване и промяна в оценката на процеса по усвояване на знания и умения в училище;
– възстановяването на училищата като място, което създава личности, общности и конструктивни и дружелюбни отношения ученик-учител и ученици-ученици;
– качественото включване и диалог с младите хора за управлението на училищната среда – физическа, учебна база, време и ефективното му разпределение за учебния процес и за съпътстващите извънучебни дейности, даващи възможност на младите хора да развият не само познанията си, но и различни художествени, артистични и други умения и интереси.

Интересна за учениците беше и срещата-разговор с българските младежки делегати към ООН – Виктория Савова и Цветелина Гарелова и предшественика им Тодор Рогошев. Те споделиха колко е важно младите хора да не спират да се интересуват и да търсят информация за възможности да кандидатстват в университети и да се включват в доброволчески инициативи, да са активни на ниво училище, населено място и държава за участие при идентифициране на проблемите в областите, които ги вълнуват и да поемат инициатива за решаване на проблемите. Представиха и резултатите от проучване на основните предизвикателства пред младите хора в България.

Изводите и предложенията на участниците във форума ще бъдат обработени и синтезирани, след което ще бъдат предоставени на училищата в страната и на международните организации, работещи с млади хора. Следващата стъпка е училищните ръководства и МОН да се ангажират по-задълбочено с решаване на набелязаните проблеми, а учениците – да отстояват въвеждането на промени, които ще заздравят тяхното училище.

Националният ученически форум „Свободата да учиш и да бъдеш активен“ се организира от Фондация „ЕкоОбщност“ в партньорство с Асоциация „Български детски младежки парламент“ и е част от дейностите по проект „Да върнем гражданското си пространство! – от местно към европейско ниво“ (Reclaim our Civil Space), който се изпълнява с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм чрез Фонда за регионално сътрудничество).

Loading