Тази седмица Фондация „ЕкоОбщност“, заедно с шест доброволци, участва в младежки обмен по проект „UPGRADE 2015“, който се провежда в град Марибор, Словения. В периода между 12 и 18 март участници от пет държави (Португалия, Холандия, България, Гърция и Словения) обединяват своите усилия да предложат креативни и новаторски идеи в сферата на устойчивата градска мобилност в европейски контекст. Градската среда на Марибор предлага възможности за вдъхновение, благодарение на направените подобрения през последните години, улесняващи значително придвижването на пешеходци, велосипедисти и ползватели на градския транспорт.

В първия ден на обмена участниците посредством множество колективни игри и занимания имаха възможността да се запознаят, да пречупят първоначалните бариери в комуникацията и да създадат основа за последващата си работа. През втория ден те бяха въведени в основните принципи на устойчивата мобилност, методите на взимане на решения чрез обществено сътрудничество, както и моделите на мислене водещи до даден тип решения за градската среда. Чрез импровизирана игра, включваща множество обекти в Марибор, учстниците имаха възможността да опознаят града както чрез придвижване пеш, така и чрез велосипед. Третият ден младежите посетиха „Центъра за мобилност“ – съвместна инициатива между Общината в Марибор и неправителствения сектор, както и контролния център за управление на трафика в града. Представени бяха чрез прожекции на филми различни обществени кампании от Марибор, реализирани в последните години, целящи да предизвикат промени в организацията на градската среда и навиците на населението. Бяха формирани интернационални екипи, всеки от които да генерира идеи, които ще разработи до края на обмена.

Проект „UPGRADE 2015 – Young minds for sustainable European cities“, финансиран от програма „Еразъм +“, се изпълнява в партньорство между Фондация „ЕкоОбщност“, „Mariborska kolesarska mreza“ (Словения), MUBI (Португалия), Hellanic Youth Participation (Гърция) и „Youth for mobility“ (Холандия).

Loading