В поредното теренно занимание, което проведохме днес в защитена местност Кайлъка, 22 ученици от плевенското училище „Стоян Заимов“, ръководени от г-жа Катя Трифонова, се докоснаха до растителното и животинско разнообразие на любимата природна територия в близост до родния им град.

Младежите проявиха желание да се научат, с помощта на доц. Росен Цонев, да различават 4 вида дъб, срещащи се в района на язовирите край Тотлебенов вал, да разпознават други растителни видове и да съберат листа за хербариите си. Най-интересно за тях обаче беше скритото наблюдение на по-закътана от човешкия поглед и достъп част от Големия язовир. Край него те успяха както с просто око, така и с бинокли да се насладят на зеленоглави патици, гларуси, синигери и сойки, както и да чуят обаждащ се от гората черен кълвач.

По време на беседата младежите допълниха знанията си за историческите събития, случили се по време на Руско-турската освободителна война по тези места, и научиха повече за създаването и значението на защитената местност, която тази година отбелязва своя 80-годишен юбилей.

Снимки: фондация „ЕкоОбщност“

 

Проект „Кайлъка – живата изследователска лаборатория на природата” е подкрепен
финансово от Обществения борд на TELUS International в България и се изпълнява
от фондация „ЕкоОбщност” в сътрудничество с Регионален исторически музей - Плевен.

 

 1,733 посещения