На 27 февруари имахме удоволствието да проведем открит урок за вековните дървета в градината до Царския дворец в София и в Университетската ботаническа градина с учениците на г-жа Ирена Райкова от 137 СУ „Ангел Кънчев“ и техните гости – ученици и учители от Италия, Великобритания, Румъния, Белгия, Литва и Испания, в рамките на проект „Учене извън класната стая“ по програма Еразъм+.

Любознателните младежи с интерес посетиха няколко вековни дървета в центъра на столицата, сред които Черницата на Левски и Дъба на Фердинанд, за които научиха интересни факти и истории. Запознаха се с характеристиките на вековните дървета и с методи за определяне на възрастта им (човешки прегръдки и с Преслеров свредел). Чрез практически занимания на открито учениците и учителите не само формираха знания за заобикалящите ги природни обекти, но и изградиха ново отношение и разбиране за екологията на дърветата, за нуждата от опазването им и за ролята им в осигуряването по-здравословна и приятна среда на живот в градовете.

Участниците в открития урок научиха също за конкурса „Европейско дърво на годината“ и ролята му за популяризиране на значими на национално ниво дървета в 15 европейски държави. Международната група от учители и ученици, приятели на дърветата, обеща да се включи в последните дни от гласуването в конкурса, за да помогне за отличаването на най-впечатляващото и достойно дърво.

Откритият урок е продължение на досегашното партньорство между 137 СУ и фондация „ЕкоОбщност“, в рамките на което младежи от училището се включват в занимания за опознаване на вековните дървета в столицата и в съществуващи дейности по изследването, популяризирането и опазването им.

 

 1,682 посещения