През последните два месеца за три победители в конкурса „Дърво с корен” приключиха дейностите по осигуряване на преглед от специалисти и набелязване на мерки за подобряване на състоянието им – част от голямата награда в ежегодния конкурс „Дърво с корен”, организиран от Фондация „ЕкоОбщност”.

Най-дълго продължи работата с хилядагодишния бряст от Сливен („Дърво с корен 2013”), който стана и любимо дърво на Европа за 2014-а. Брястът беше диагностициран от фирма „Фортис фасилити” и доц. Стефан Мирчев от Лесотехническия университет в София още през 2014 г. Бяха набелязани редица дейности, които да подобрят състоянието му, като Община Сливен пое ангажимент да изпълни голяма част от тях. След съгласуване с Общината, тази пролет Фондация „ЕкоОбщност” пое разходите за поставяне на ваксина срещу Холандска болест в размер на 800 лв., което беше и наградният фонд за победителя през 2013 г.

Чинарът от Арчар („Дърво с корен 2014”) по първоначални данни от местната общност не предполагаше да има нужда от специална грижа и по тази причина през 2015 г. се обсъждаше възможността за естетическо оформление на пространството около дървото. По-късно, обаче, хора от селото съобщиха за хралупа в ствола на чинара, която се пълни със сняг и вода и Фондация „ЕкоОбщност” взе решение да използва наградния фонд от 400 лв. за диагностика и изпълнение на мерки за подобряване на състоянието му от експерт-арборист. Прегледът беше извършен на 6 юни тази година от Мирослав Енев. Той препоръча почистване на хралупата от гнилата дървесина и дренаж за оттичане на водата, както и намаляване обема на короната на чинара, за да се намали рискът от по-нататъшно разцепване на ствола му. След съгласуване с Кметството в с. Арчар и Община Димово предстои да се направи дренаж, с което ще се помогне за съхраняване на ствола на дървото и спиране на гнилостните процеси в хралупата.

Най-новият победител в конкурса – 106-годишният дъб от Дунавския парк в Силистра („Дърво с корен 2015”) беше посетен от ландшафтния архитект Максим Янев и експертът-арборист Бодо Зигерт (Германия) в края на май 2016 г. Посещението на Максим Янев беше осигурено от наградния фонд на конкурса в размер на 250 лв. Бодо Зигерт също се включи в огледа и диагностиката на дъба, като безвъзмездно извърши изследвания с арботом и резистограф. В среща с кмета на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов, експертите споделиха препоръките си и наблюденията за състоянието на дървото. Бодо Зигерт се ангажира да изготви и изпрати лично подробен доклад за състоянието на дървото до Общината и отправи покана безплатно да обучи специалист от Община Силистра във воден от него курс за арбористи. Заключенията на Максим Янев показват, че дървото е в добро общо състояние, но в последните години се появяват проблеми поради положената бетонова настилка около него, която пречи на кореновата система да „диша” и получава хранителни вещества от повърхността.

За съжаление тази практика е все още често срещана у нас, но се надяваме скоро да се премине към по-устойчиви методи за изграждане и грижа на зелената система в населените места, за да се радваме на по-добра градска среда.

Loading