На 28 ноември Фондация „ЕкоОбщност“ в партньорство с Националния алианс за работа с доброволци организира в Пловдив среща-разговор на тема: Участие на младите хора в екологичното развитие на общностите и в определянето на политики като доброволци. Събитието беше съпътстващо на международната конференция: „Градската среда като пространство за реализиране на устойчиви политики” и в него се включиха Ласе Томасен – съветник по комуникации на Норвежкия хелзинкски комитет, Любомира Колчева – директор на Фондация „ЕкоОбщност“ и 24 ученици от 6. до 9. клас и техни преподаватели, от училищата „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пловдив, ОУ „Васил Левски“ – Пловдив и ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково

Ласе Томасен и Любомира Колчева споделиха своя опит и идеи как младите хора могат да присъстват по-активно в обществения живот. Любомира Колчева разказа как младежите могат да организират сами акция по залесяване и отглеждане на нова гора, както и за уменията, които учениците могат да развият при обучение и участие в състезания по дебати, които се провеждат като част от дейностите на фондацията. Ласе Томасен представи примери от активния обществен живот на младите норвежци, как те провеждат политически ученически избори, природозащитни акции и как една успешна кампания може да промени дори толкова установени с времето решения като разписанието на училищния транспорт.

Учениците участваха активно в последвалата дискусия като откриха общи проблеми със своите връстници от Норвегия. Бяха обсъдени и различията в образователните системи и законодателство между двете държави във връзка с правото на ученици да участват в неправителствения сектор, политическия живот и др.

…Вие сте младото поколение, върху което лежи голямата отговорност да реагира на световните въпроси, защото вие сте бъдещите бизнесмени, политици и активисти. Всички очакваме от вас по-добри решения. Затова участвайте, бъдете активни и не се отказвайте докато не предизвикате промяна“ – посъветва учениците Ласе Томасен.

Събитието бе организирано по проект „Да върнем гражданското си пространство! – от местно към европейско ниво“, който се изпълнява с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм чрез Фонда за регионално сътрудничество).

Loading