През изминалата учебна седмица (07-12 декември) екип на фондация „ЕкоОбщност” осъществи общо шест последователни обучения в училища от Западна България. Темите, които грабнаха вниманието на учениците бяха две – „Писане на екипен проект” и „Наблюдение и реакция при природни бедствия”.

Първата тема беше представена пред ученици от СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч. В три последователни дни близо 70 деца от IX, X и XI клас получиха знания относно основните компоненти на един проект – цели, дейности, график, бюджет, индикатори. Учениците бяха разделени по групи, където имаха възможността да работят по теми свързани с климатичните изменения.

Паралелно с това, в СОУ „Васил Левски” – гр. Брезник, ОУ „Христо Смирненски” – с. Ноевци и ПГТ „Никола Вапцаров” – град Сливница” бяха осъществени други три обучения, като тук учениците (отново наближаващи броя от 70 деца) се запознаха с основните рискове от природни бедствия, климатичните изменения като причина за по-чести екстремни метеорологични проявления и разбира се – как да реагират в случай на бедствена ситуация (в т.ч. и превантивно). Бяха проведени ролеви игри, където учениците можеха да заемат позицията на различни участници – местни власти, специализирани екипи за реакция, граждани. Отличилите се екипи от всички училища получиха за награда тениски с климатични послания.

Проект „Климатът зависи от нас – засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в Западна България” реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Loading