ученици на наблюдение на лешояди

Краят на учебната година събра над 80 младежи от 4 училища в Северозападна България в инициатива на фондация „ЕкоОбщност“ за информиране и ангажиране на средношколци към опазване на лешоядите и възстановяване на брадатия лешояд в България.

Дейностите са по проект „Младежка регионална инициатива за активизъм за природата“, финансиран от Pepco България, в рамките на програмата Pepcolandia, изпълнявана в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Целта на проекта е запознаване с приоритетите за реинтродукция на брадат лешояд у нас и ролята на човека за опазване на местообитанията на лешоядните птици като фактор за съхраняване на биоразнообразието. Инициативата е насочена към средношколци от района на Природен парк „Врачански Балкан“. Чрез образователно-информационни срещи, разговори и представяния на институции, и теренно наблюдение в местообитания на лешоядни птици учениците станаха част от своеобразна мрежа от единомишленици, с познания и разбиране за ценността на биоразнообразието и за ангажираните в опазването на горите и редките видове институции в региона.

В двудневна наситена и интензивна за високите летни температури обучителна програма на 23-24 юли, 22 ученици и 4 преподаватели от Лесотехническа професионална гимназия – град Берковица, СУ „Христо Ботев“ – Враца, СУ „Иван Вазов“ – Вършец и ПГПЧЕ – Монтана, се запознаха с биоразнообразието в Природен парк „Врачански Балкан“. В първия ден те посветиха време за половиндневен тур сред природата, за да наблюдават от благоприятно за птиците разстояние установилите се популации черни и белоглави лешояди край с. Долно Озирово и над Враца. Посетиха Природозащитен център НАТУРА във Враца, където се срещнаха с експертите по биоразнообразие към Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан“ и лесовъдите от Северозападно държавно предприятие (СЗДП), и научиха как те сами могат да допринесат с действията си за опазване на биоразнообразието и местообитанията на лешоядите. Научиха как експертите от СЗДП работят за управление на горски местообитания по начин, който ще ги превърне в подходящи за гнездене на черни лешояди територии, за да се стабилизира гнездящата популация в района.

В интересен разговор и интерактивни игри с домакините от двете институции младежите се запознаха със структурата на управление на горските местообитания в България, с дейностите по управление на Природен парк „Врачански Балкан“. Разбраха как чрез конкретните мерки може да се благоприятства територията да бъде привлекателно място за живот на изчезналите от средата на миналия век популации на 4-те вида лешояди. Учениците имаха възможност да разгледат интересен макет, представящ територията на Природния парк и карстовите му форми, и да обогатят познанията си за обитателите на парка чрез интерактивни игрови модули в Център „НАТУРА“.

И през двата дни младежите наблюдаваха черни и белоглави лешояди в естествената им среда. Научиха за дългогодишния труд на експертите от неправителствените организации и дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан“, довели до създаване на условия за възстановяване на тези два вида като гнездящи в региона.

Георги Стоянов, експерт „Реинтродукция“ във фондация „ЕкоОбщност“ по проект „Живот за брадатия лешояд“, финансиран от програма LIFE на Европейската комисия, спомогна за осъществяване на теренните дейности и показа с помощта на зрителна тръба и бинокли гнездо с излюпен тази пролет белоглав лешояд, който все още се отглежда и подхранва от родителите си. С помощта на оптическата техника младежите успяха да видят отблизо черни и белоглави лешояди, както и новоизлюпено малко на белоглави лешояди.

Младежите обсъдиха възможността как устойчиво и без притеснение за лешоядите могат да се развиват местните общности. Коментираха как може прилежащите до гнездовите територии на величествените птици могат да привличат посетители и създават поминък, но да остават защитени като среда за птиците. Учениците се разделиха с удовлетворение от създадените контакти с техни връстници от другите градове.


Проект „Младежка регионална инициатива за активизъм за природата“ е финансиран от Pepco България, в рамките на програмата Pepcolandia, изпълнявана в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Снимки:
Георги П. Стоянов
Любомира Колчева

Loading