30 март 2015 г.

От 21 до 25 март екипът на „ЕкоОбщност“ проведе поредица от уроци и викторини със 179 ученици от 5 училища в градовете Сливница, Трън, Брезник и с. Ноевци. Събитията бяха организирани по повод Международния ден на водата (22 март) и на тях младежите се запознаха и обсъдиха проблемите, пред които са изправени реките в България.

По време на заниманията бе дискутирана взаимовръзката между човека и природата и как човешките дейности и намеса, като замърсяването, застрояването, канализирането на реките и изсичането на крайречните гори, не само заплашват съществуването и устойчивото развитие на речните екосистеми, но също така пряко променят условията за живот и засягат препитанието на хората, населяващи прилежащите на реките райони.

С представяне по тези въпроси, на 21 март, гостувахме на учениците от СОУ „Гео Милев“ в гр. Трън, които бяха подготвили и ни демонстрираха любопитни експерименти с вода, и ни показаха тематичните плакати, изработени от тях за Деня на водата. А на 23 март се срещнахме със седмокласниците от СОУ „Кирил и Методий“ в гр. Сливница, с които проведохме и викторина, предизвиквайки учениците да проверят своите стари и новопридобити знания. През следващите два дни образователните ни занимания продължиха в СОУ „Васил Левски“, гр. Брезник, срещнахме се и с младежите от Професионалната гимназия по транспорт в Сливница. А с най-малките участници в провежданите уроци се запознахме в ОУ „Христо Смирненски“ в село Ноевци, където, разделени на групи, децата обмислиха проблемни казуси, свързани с реките и предложиха своите решения, насочени към промяна в поведението на младежите и обществото като цяло.

Уроците по случай Международния ден на водата бяха проведени в рамките на образователните дейности по проект „Климатът зависи от нас“, реализиран с подкрепата на Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество, и съфинансиране от Европейската комисия.

Loading