Наближава крайният срок на конкурса „Ние и промените в природата”, организиран от фондация „ЕкоОбщност” и Община Габрово. Конкурсът, посветен на глобалните промени в климата и влиянието им върху хората и природата, продължава до 19 ноември 2009 г. В него могат да участват фотографии, рисунки, есета, разкази или макети, представящи авторски поглед към последиците от човешката дейност върху заобикалящата ни среда.

Топящите се ледове, покачващото се ниво на световния океан, значителният спад на общия добив земеделска продукция, водещ до недостиг на храна в много развиващи се страни, пожари и чести наводнения са само част от промените в климата, които предизвиква затоплянето на Земята.

На тези проблеми е посветена и наближаващата климатична конференция в Копенхаген през декември, която ще събере представители на страните от цял свят. Очаква се на срещата да се стигне до споразумение за неотложните мерки, които трябва да се предприемат за ограничаване на климатичните промени и да се включат в нов протокол, заместващ подписания през 1997 г. в Киото.

За осигуряване изпълнението на подобно споразумение отговорността лежи не само върху политическата воля на държавите, но и върху всеки човек. Конкурсът „Ние и промените в природата” цели да даде повод за размисъл и действие, така че един ден идеите и поведението ни в ежедневието да спомогнат за намаляване на отпечатъка на всеки един от нас върху околната среда и климата.

 

 1,030 посещения