Официалният старт на първата в страната мрежа, свързваща съмишлениците на неформалното образование, посветено на устойчивото развитие, „Златен орех“, ще бъде отбелязан с тематична работилница. Събитието ще се проведе на 1 април 2016 г. в Eсенс център в гр. София и цели да покаже, че сътрудничеството и работата в мрежа ни правят по-ефективни и успешни. Мероприятието е целодневно и ще събере заинтересовани страни от цялата страна, които ще имат възможност да повишат познанията си в областта, да обменят опит, обучителни методи и контакти.

В първата половина на деня ще бъдат представени мрежата, знакът за качество и онлайн платформата „Златен орех“, и участниците ще научат как могат да се присъединят към нея. Изградената платформа е място, където организациите ще споделят новини и бъдещи събития, а преподаватели, родители и учащи ще намират лесно неформални обучения с културна, социална, икономическа и екологична насоченост. Тогава ще бъдат обявени и победителите от националния конкурс за най-интересно екообразователно занимание „Влез в час с уроците на природата“, който се проведе в началото на годината в четири категории – за НПО и институции, бизнес, учители и ученици. В него се включиха над 60 участници от цялата страна със своите вдъхновяващи идеи за образованието, опазването на околната среда и ролята на човека. Наградите включват обучителен уикенд в новия младежки еколагер в с. Очин дол, общ. Мездра и в „Училище сред природата” в с. Гудевица, общ. Смолян.

Втората част на събитието предвижда провеждането на шест тематични работилници, свързани с различни аспекти на образованието за устойчиво развитие. Те ще се водят от организациите-съоснователи на мрежата и ще спомогнат за обмена на успешни практики между присъстващите. Участието е безплатно, но местата са ограничени и е нужна задължителна регистрация до 28 март 2016 г. на http://goo.gl/forms/ppCkg3mDXu.

Работилницата е част от инициативата „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“, изпълнявана в партньорство от 7 неправителствени организации – фондация „Екоцентрик”, фондация „ЕкоОбщност“, сдружение „Клуб приятели на ПП „Врачански Балкан”, сдружение „Екомисия 21 век“, Сдружение ГЕУМ, сдружение „Зелени Балкани“ и НЧ „Бъдеще сега 2006”.  Събитието се провежда с медийната подкрепа на НПО порталa.

С програмата на работилницата може да се запознаете тук.

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg

 938 посещения