Топло и весело си изкарахме с децата от Трън, Сливница и с. Ноевци на организираното от нас Зелено училище в с. Горочевци този месец. 20 ученици от трите населени места бяха 3 дни с екипа ни и заедно учихме и се забавлявахме. Разказахме им полезни неща за възобновяемите източници на енергия и им показахме тяхното практическо приложение, сглобявайки конструктори, задвижвани от соларни панели.

Децата се запознаха и с основните принципи в теренните наблюдения и интервюиране на хора (с анкети), как се систематизират резултатите и до какви заключения може да се достигне. От финалния модул учениците научиха как да подобрят презентационните си умения пред публика и получиха възможност да ги демонстрират пред останалите участници. Покрай заниманията успяхме да намерим свободно време и за посещение на няколко исторически паметника в района. А останалото време изпълнихме с веселби, игри и музика.

Проект „Климатът зависи от нас – засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в Западна България” реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Loading